Ferences Szegénygondozó Nővérek

Kongregációnkat 1927-ben Oslay Oswald ferences atya alapította, mely szegénygondozási rendszeréről, az „Egri Normá”-ról vált ismertté. Életünk középpontjában az Eucharisztia és a megfeszített Krisztus áll. Őt szemléljük, szeretjük, fogadjuk be szívünkbe, hogy Őt adhassuk az embereknek. Küldetésünk azokhoz szól, akik a…

Regőczi Alapítvány

A Regőczi Alapítványt a koronavírus árvákért Áder János köztársasági elnök hozta létre azzal a céllal, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket.

Emberi Méltóság Stratégia

Az Emberi méltóság stratégia arról szól, hogy mi mindent szeretnénk megtenni 2025-ig az emberi méltóság védelmében a szerzetesi körben. A stratégia elkészítői, elfogadói és megvalósítói, azért, hogy jól tudjuk képviselni, szolgálni és koordinálni az emberi méltóság ügyét, 2025-ig a magyar…

Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat

Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat küldetése, hogy képzett segítő szakemberként jelen legyünk a hozzánk betérő, fiatal felnőttek, egyedülállók és családosok számára. Lelkigondozói találkozásban meghallgatni és kísérni a minket felkeresőket, hogy találkozzanak Isten szeretetével és elfogadásával, önmaguk értékességével, erőforrásaikkal, és…

Ciszterci Nővérek Kismaros

Bemutatkozás A Börzsöny hegység szelíd koszorújában, a festői Dunakanyar fölé magasodva áll a Kismarosi Ciszterci Nővérek Apátsága. A templom hívogató harangjai, az imádságos belső tér egyszerűsége visszhangozza a ciszterciek mai, élő hagyományát: Isten szeretetének egyszerű jelenlétét. Szerzetesközösségünk Szent Benedek Regulája…

Premontrei Női Kanonokrend

Bemutatkozás 900 éve „Együtt Istennel az emberek között”- ez rendünk 2021. évi jubileumi mottója. Szent Norbert A franciaországi Premontrében telepedett le, és olyan szerzetesrendet alapított 1121-ben , amely a szemlélődő szerzetesi életformát összekötötte az apostoli tevékenységgel. Norbert monostorait városokba vagy…

Congregatio Jesu

Bemutatkozás Jezsuita lelkisegű női szerzetesrend. Mary Ward alapította 1615-ben Angliában a hit terjesztése és védelmezese, valamint lányok oktatása, nevelése céljából. Magyarországon jelenleg 17 nővér szolgál. Jelen vagyunk Budapest-Zugigeten, ahol idősek otthonát működtetünk. Budapesten a Váci utcában ketten élnek, itt található…