Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség

Bemutatkozás

Egyházi és egyház közeli szervezetek, intézmények összefogása, melyek hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoznak, és amelyek pasztorális és alternatív szociális, nevelési, oktatási tevékenységet egyaránt végeznek.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, fogyatékkal élő, kirekesztett, vagy bármilyen okból perifériára szorult – különösen a cigány/roma származású – gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok támogatása, szocializációjuk és integrációjuk elősegítése. Az érintettek egyedi szükségleteihez alkalmazkodó programok biztosítása; a konkrét problémák egyéni megoldása a társadalmi esélyegyenlőség elérése érdekében.

Program leírása

A Szövetség és tagjainak bemutatkozása, gyerekfoglalkozások (kézművesség, játékok, énekek), az emberek személyes megszólítása, lehetőség a személyes beszélgetésre.