Congregatio Jesu

Bemutatkozás Jezsuita lelkisegű női szerzetesrend. Mary Ward alapította 1615-ben Angliában a hit terjesztése és védelmezese, valamint lányok oktatása, nevelése céljából. Magyarországon jelenleg 17 nővér szolgál. Jelen vagyunk Budapest-Zugigeten, ahol idősek otthonát működtetünk. Budapesten a Váci utcában ketten élnek, itt található…

Premontrei Női Kanonokrend

Bemutatkozás 900 éve „Együtt Istennel az emberek között”- ez rendünk 2021. évi jubileumi mottója. Szent Norbert A franciaországi Premontrében telepedett le, és olyan szerzetesrendet alapított 1121-ben , amely a szemlélődő szerzetesi életformát összekötötte az apostoli tevékenységgel. Norbert monostorait városokba vagy…

Ciszterci Nővérek Kismaros

Bemutatkozás A Börzsöny hegység szelíd koszorújában, a festői Dunakanyar fölé magasodva áll a Kismarosi Ciszterci Nővérek Apátsága. A templom hívogató harangjai, az imádságos belső tér egyszerűsége visszhangozza a ciszterciek mai, élő hagyományát: Isten szeretetének egyszerű jelenlétét. Szerzetesközösségünk Szent Benedek Regulája…

Családok Jézusban Közösség

Bemutatkozás Családok Jézusban Közösség (CsJK) házaspárokból és egyedülállókból álló katolikus Közösség, melynek célja a házasságok és családok lelki életének ápolása, megújítása és megerősítése. https://hu-hu.facebook.com/csaladokjezusbankozosseg/ http://www.par-beszed.hu/ Program leírása Sátrunkban bemutatjuk a közösségünk tevékenységeit, szolgálatait. Lehetőséget biztosítunk párkapcsolat, jegyesoktatás, házasság, család… témákat…

Nyolc Boldogság Közösség

Bemutatkozás Különböző életállapotú hívek egyetlen közösségbe való meghívottsága által a Közösség megjeleníti Isten népének egységét és sokszínűségét. A Közösség gazdagsága abban áll, hogy különböző tagjai (megszentelt életűek, házas vagy egyedülálló laikusok, papok, diakónusok) ugyanazt a karizmát, lelkiséget és missziót élik…

MÉCS

Bemutatkozás A MÉCS házaspárok és papok szolgálata fiatalok, jegyesek, házaspárok, egyedülállók, családok, valamint papok és szerzetesek felé – lelki programokkal, közösségekkel, kiadványokkal. A MÉCS Napok tanúságtételekből, elmélkedésből, beszélgetésből, imádságból álló, kétnapos lelki programok. A programokra vallástól, felekezeti kötődéstől függetlenül szeretettel…