Premontrei Női Kanonokrend

Bemutatkozás

900 éve „Együtt Istennel az emberek között”- ez rendünk 2021. évi jubileumi mottója. Szent Norbert A franciaországi Premontrében telepedett le, és olyan szerzetesrendet alapított 1121-ben , amely a szemlélődő szerzetesi életformát összekötötte az apostoli tevékenységgel. Norbert monostorait városokba vagy forgalmas helyek közelébe építette, de életük centruma a „nyitott” templom, az abban végzett ünnepélyes liturgia volt, melyet az ünnepélyesebb székesegyházi, „világi” szokás szerint végeztek, s végeznek ma is. Keresztségünktől fogva meghívottak vagyunk a szegény és feltámadt Krisztus követésére a radikális apostoli életben, az evangéliumi tanácsok, Szent Ágoston Regulája és Premontrei Rendünk alapítójának, Szent Norbertnek karizmája szerint. Életünket Isten és emberek iránti szeretetben, az Oltáriszentség, a bűnbánat, a Szűzanya tiszteletének, s az egyház szolgálatának szem előtt tartásával éljük.

Program leírása

Kis gyermekek részére:
Alvó szerzetes felkeltése babzsákok dobálásával, ügyességi játék
Szinezés, társasjáték
Nagyobbak és felnőttek részére:
Üveggolyó végigvezetése Szent Norbert nyomában, illetve
Üveggolyó sétáltatás a premontrei kolostorok között

Felnőttek részére:
A premontrei nővérek életének bemutatása- Roll-up, laptop, élő szóval
Beszélgetési lehetőség: hivatásról, szerzetesi életről, liturgiáról, fiatal nővérekkel, ill. fiatal Premontrei testvérekkel, kanonokokkal

Jubileumi kiadványok megtekintése
Fogyatékkal élőket foglalkoztató műhelyeink termékeinek bemutatója