Magyar Antióchia Közösség

Helyszín: E10

Bemutatkozás

Az Antióchia egy-egy plébánia ifjúsági közössége, tagjainak életkora kb. 16-24 év között van.
A csatlakozás egy hétvégi élménnyel kezdődik, amelynek rendszeres, heti folytatása van.
Az Antióchia Hétvége hangsúlyt helyez a Szentírásra és a szentségekre, a kiengesztelődés és az Eucharisztia szentségére.
A közösség életének feladatait maguk a fiatalok végzik, egymást szolgálják, egyik ember a másikért alapon.
Házaspár jelenléte a közösségben a családegyház képét és a szentségi házasság mintáját adja a fiataloknak.
A közösség nyitott, befogadó, ahol a tagok már a csatlakozáskor megélik a feléjük forduló figyelmességet, szeretetet.
Az Antióchia hidat ver az iskolai évek és a felnőtté válás között, a társkeresés, az életpálya elindítása, a hitben való megerősödés időszakában.
A közösségek lendületét a fiatalok életöröme, tettre készsége hatja át.
Megélt valósága annak, hogy így együtt Krisztus Testét építjük.

Program leírása

Beszélgetés, zenélés, kvíz játék