Görögkatolikus Oktatás

A Görögkatolikus Metropólia három egyházmegyéje az óvodától a középiskoláig számos köznevelési és szakképzési intézményt tart fenn Magyarország északkeleti részén és országosan több nagyvárosban, valamint a fővárosban. Az intézmények erős parókiák mellett működnek és lelki vezetőként, lelki igazgatóként felszentelt pap vezeti…

Boldog Ceferino Alapítvány

Bemutatkozás A Boldog Ceferino Alapítvány kurátorai: Székely János püspök, Farkas József (elnök), valamint Csupor Dánielné Salamon Zsófia Adél. Feladata: cigánypasztoráció. Tevékenységei: országos lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése és lebonyolítása, valamint a helyi misszióval közös együttműködésben az Esztergom- és környékbeli cigányság hitéletének elmélyítése;…

Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság

Bemutatkozás Börtönpasztorációs szolgálatunk célja a reintegráció keresztény módra. Személyes és közösségi formában, lelki kíséréssel alapozzuk meg az elítéltek társadalomba visszavezető útját a börtönbüntetés alatt illetve a szabadulás után. Anonim levelező önkénteseink börtönben lévő magukra maradt fogvatartottakkal építenek személyes, elkötelezett és…

Hetvenkét Tanítvány Mozgalom/Család Mcs.-Bízd Rá Magad!

Helyszín: C15 Bemutatkozás Keresd a bizdramagad.hu-n a támaszt, kapaszkodót nyújtó katolikus értékrendű közösségi és segítő kezdeményezéseket, legyen szó párkapcsolati krízisről, gyereknevelésről, függőségről, időskorú hozzátartozó gondozásáról, érzelmi/pszichológiai elakadásokról vagy bármilyen személyes nehézségről. Segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a hit, a…

Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség

Bemutatkozás Egyházi és egyház közeli szervezetek, intézmények összefogása, melyek hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoznak, és amelyek pasztorális és alternatív szociális, nevelési, oktatási tevékenységet egyaránt végeznek. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, fogyatékkal élő, kirekesztett, vagy bármilyen okból perifériára szorult – különösen a cigány/roma…

KALÁSZ Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége

Bemutatkozás Egyesületünk nőneveléssel foglalkozik. Eszközeink igen, de célkitűzésünk 85 éve nem változott: – Hit: Merjünk élő hittel, gyakorló katolikusként élni; – Erkölcs: Gondolataink, tetteink tiszták legyenek; – Nemzet: Tiszteljük, szeressük nyelvünket, hagyományainkat, nemzetünket, mert ezek a gyökereink; – Hivatás: Nőies…