Ferences Szegénygondozó Nővérek

Kongregációnkat 1927-ben Oslay Oswald ferences atya alapította, mely szegénygondozási rendszeréről, az „Egri Normá”-ról vált ismertté. Életünk középpontjában az Eucharisztia és a megfeszített Krisztus áll. Őt szemléljük, szeretjük, fogadjuk be szívünkbe, hogy Őt adhassuk az embereknek. Küldetésünk azokhoz szól, akik a…

Emberi Méltóság Stratégia

Az Emberi méltóság stratégia arról szól, hogy mi mindent szeretnénk megtenni 2025-ig az emberi méltóság védelmében a szerzetesi körben. A stratégia elkészítői, elfogadói és megvalósítói, azért, hogy jól tudjuk képviselni, szolgálni és koordinálni az emberi méltóság ügyét, 2025-ig a magyar…

Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat

Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat küldetése, hogy képzett segítő szakemberként jelen legyünk a hozzánk betérő, fiatal felnőttek, egyedülállók és családosok számára. Lelkigondozói találkozásban meghallgatni és kísérni a minket felkeresőket, hogy találkozzanak Isten szeretetével és elfogadásával, önmaguk értékességével, erőforrásaikkal, és…

Congregatio Jesu

Bemutatkozás Jezsuita lelkisegű női szerzetesrend. Mary Ward alapította 1615-ben Angliában a hit terjesztése és védelmezese, valamint lányok oktatása, nevelése céljából. Magyarországon jelenleg 17 nővér szolgál. Jelen vagyunk Budapest-Zugigeten, ahol idősek otthonát működtetünk. Budapesten a Váci utcában ketten élnek, itt található…

Regnum Christi Föderáció

A Regnum Christi Föderáció egy a Katolikus Egyház által elismert lelki család, amely ma a világ 30 országában van jelen. Tagjai szerzetesek (Krisztus Légiója Kongregáció), megszentelt életűek és világiak. Küldetésünk, hogy láthatóvá tegyük Isten Országát, azaz Krisztus uralkodjék a szívünkben,…

Segítő Nővérek Kongregációja

Szerzetes közösségünket, 1856-ban Eugenie Smeth, /Gondviselésről nevezett boldog Mária/ Párizsban alapította. Még az alapítnő életében, társait elküldte az egész világban, hogy segítsenek a szükséget szenvedőknek, az idők jeleire figyelve, a földkerekség minden részén, így már a kezdetek óta nemzetközi szerzetes…

Szociális tevékenység, pasztoráció

Magyarországon a Görögkatolikus Metropóliához három egyházmegye tartozik, a Nyíregyházi Egyházmegye, a Miskolci Egyházmegye és a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A metropólia egész Magyarország területén elkötelezetten törődik a – bármilyen szempontból és oknál fogva – perifériára kerültekkel. Azon vagyunk, hogy az emberek közelebb kerülhessenek…

Ciszterci Nővérek Kismaros

Bemutatkozás A Börzsöny hegység szelíd koszorújában, a festői Dunakanyar fölé magasodva áll a Kismarosi Ciszterci Nővérek Apátsága. A templom hívogató harangjai, az imádságos belső tér egyszerűsége visszhangozza a ciszterciek mai, élő hagyományát: Isten szeretetének egyszerű jelenlétét. Szerzetesközösségünk Szent Benedek Regulája…

Premontrei Női Kanonokrend

Bemutatkozás 900 éve „Együtt Istennel az emberek között”- ez rendünk 2021. évi jubileumi mottója. Szent Norbert A franciaországi Premontrében telepedett le, és olyan szerzetesrendet alapított 1121-ben , amely a szemlélődő szerzetesi életformát összekötötte az apostoli tevékenységgel. Norbert monostorait városokba vagy…